Home
Up
Kontakt
Upute
Registracija - pregled
Narudžba zakona
zadnje promjene
Popis ukinutih zakona

    

     - STUDENTI -

 

 

DEMO za lakše snalaženje

 

 

horizontal rule

Važeći zakoni u RH:

Z (E - H)  str. 2/8

horizontal rule

0256.    Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

0257.    Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

0260.    Zakon o eksplozivnim tvarima

0263.    Zakon o elektroničkim komunikacijama

0265.    Zakon o elektroničkim medijima

0266.    Zakon o elektroničkom potpisu

0267.    Zakon o elektroničkoj trgovini

0270.    Zakon o elektroničkoj ispravi

0271.    Zakon o elektroničkom novcu

0272.    Zakon o energiji

0273.    Zakon o energiji

0275.    Zakon o evidencijama u oblasti rada

0276.    Zakon o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne i tehničke suradnje s inozemstvom 

0277.    Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

0280.    Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

0281.    Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

0282.    Zakon o financijskim konglomeratima

0285.    Zakon o financijskoj agenciji 

0290.    Zakon o financijskoj policiji

0291.    Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske

0292.    Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

0293.    Zakon o financijskom osiguranju

0295.    Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

0300.    Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

0325.    Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi 

0326.    Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

0328.    Zakon o fiskalnoj odgovornosti

0329.    Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

0330.    Zakon o o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

0331.    Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

0335.    Zakon o fondu za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države

0337.    Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

0340.    Zakon o fondu za naknadu za oduzetu imovinu  

0341.    Zakon o fondu za razvoj i zapošljavanje

0343.    Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

0345.    Zakon o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za osiguravanje zaštite životnog standarda  socijalno ugroženog stanovništva

0351.    Zakon o geološkim istraživanjima

0352.    Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla

0353.    Zakon o genetski modificiranim organizmina

0355.    Zakon o gradnji

0360.    Zakon o gradu Zagrebu

0365.    Zakon o građevnim proizvodima

0370.    Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske

0375.    Zakon o grobljima  

0380.    Zakon o hrani

0385.    Zakon o HAZU

0390.    Zakon o hidrografskoj djelatnosti

0395.    Zakon o HINA

0400.    Zakon o HRT

0405.    Zakon o Hrvatskim državnim nagradama za znanost  

0409.    Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

0411.    Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu

0412.    Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije

0413.    Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta

0415.    Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

0425.    Zakon o Hrvatskim željeznicama

0430.    Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori

0431.    Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

0435.    Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika  

0436.    Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

0438.    Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

0440.    Zakon o Hrvatskom autoklubu

0445.    Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

0450.    Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu

0455.    Zakon o hrvatskom državljanstvu

0456.    Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

0465.    Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata

0475.    Zakon o hrvatskom registru brodova  

0476.    Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom

0479.    Zakon o humanitarnoj pomoći

0480.    Zakon o humanitarnoj pomoći