Home
Up
Kontakt
Upute
Registracija - pregled
Narudžba zakona
zadnje promjene
Popis ukinutih zakona

    

     - STUDENTI -

 

 

DEMO za lakše snalaženje

 

 

horizontal rule

Važeći zakoni u RH:

Z (I - LJ) str. 3/8

horizontal rule

0481.    Zakon o humanitarnom razminiranju

0484.    Zakon o igrama na sreću

0485.    Zakon o industrijskom dizajnu

0495.    Zakon o industrijskom vlasništvu

0500.    Zakon o informacijskoj sigurnosti

0503.    Zakon o informiranju potrošača o hrani

0504.    Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta-novi

0505.    Zakon o inspekciji cestovnog prometa

0506.    Zakon o inspekcijama u poljoprivredi

0507.    Zakon o inspekcijama u gospodarstvu

0515.    Zakon o investicijskim fondovima 

0520.    Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije

0521.    Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

0525.    Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ

0530.    Zakon o istospolnim zajednicama

0531.    Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

0533.    Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

0535.    Zakon o izborima članova u Europski parlament it Republike Hrvatske

0536.    Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije

0550.    Zakon o izboru  zastupnika u Sabor RH

0555.    Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

0565.    Zakon o izboru predsjednika RH

0568.    Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske

0570.    Zakon o izdavanje obveznica za restrukturiranje gospodarstva u RH

0595.    Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje

0597.    Zakon o izmjenama zakona koji sadrže nazivlje javno tužilaštvo

0600.    Zakon o izmjeni zakona kojima su osnovana javna poduzeća

0605.    Zakon o mjerama kontrole cijena

0610.    Zakon o izvlaštenju

0611.    Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade 

0612.    Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

0615.    Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom

0616.    Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

0620.    Zakon o izvršavanju kazne zatvora  

0622.    Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje

0624.    Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku

0626.    Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena dijela i prekršaje

0650.    Zakon o Jadroliniji Rijeka

0655.    Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak

0656.    Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku

0661.    Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama

0662.    Zakon o javnim ovršiteljima

0663.    Zakon o javno-privatnom partnerstvu

0665.    Zakon o javnobilježničkim pristojbama  

0666.    Zakon o javnoj nabavi

0667.    Zakon o javnoj nabavi

0670.    Zakon o javnom bilježništvu

0680.    Zakon o javnom okupljanju

0685.    Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja 

0690.    Zakon o kamatama

0700.    Zakon o kazalistima

0705.    Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala

0709.    Zakon o kaznenom postupku  

0710.    Zakon o kaznenom postupku  

0711.    Zakon o kemikalijama

0720.    Zakon o knjižnicama  

0725.    Zakon o komasaciji

0726.    Zakon o komasaciji-novi

0728.    Zakon o kombiniranom prometu

0730.    Zakon o komunalnom gospodarstvu

0731.    Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

0735.    Zakon  o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

0741.    Zakon o koncesijama

0745.    Zakon o kontaminatima

0750.    Zakon o konvalidaciji

0752.    Zakon o kreditnim institucijama

0753.    Zakon o kreditnim institucijama-novi

0755.    Zakon o kreditnim unijama

0765.    Zakon o kretanju i boravku stranaca

0766.    Zakon o kritičnim infrastrukturama

0767.    Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje

0770.    Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča

0775.    Zakon o krvi i krvnim pripravcima

0781.    Zakon o kulturnim vijećima

0783.    Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

0786.    Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

0787.    Zakon o o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

0788.    Zakon o liječništvu

0789.    Zakon o ljekovima

0790.    Zakon o lijekovima

0791.    Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima

0795.    Zakon o listi profesionalnih bolesti

0800.    Zakon o listi tjelesnih oštećenja

0801.    Zakon o leasingu

0802.    Zakon o lizingu

0805.    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

0810.    Zakon o lovstvu

0815.    Zakon o lučkim kapetanijama  

0820.    Zakon o ljekarništvu

 

str.            

horizontal rule