Home
Up
Kontakt
Upute
Registracija - pregled
Narudžba zakona
zadnje promjene
Popis ukinutih zakona

    

     - STUDENTI -

 

 

DEMO za lakše snalaženje

 

 

horizontal rule

Važeći zakoni u RH:

Z (M - O)  str. 4/8

horizontal rule

0835.    Zakon o matičnom broju

0836.    Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom 

0837.    Zakon o medicinskim proizvodima

0838.    Zakon o medicinskim proizvodima

0840.    Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

0842.    Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

0843.    Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja

0844.    Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

0845.    Zakon o medijima

0846.    Zakon o mirenju

0847.    Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima

0849.    Zakon o minimalnoj plaći

0850.    Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje

0851.    Zakon o mirovnim vijećima

0852.    Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima

0853.    Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

0855.    Zakon o mjenici

0864.    Zakon o mjeriteljstvu-novi

0865.    Zakon o mjeriteljstvu

0866.    Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

0870.    Zakon o mjernim jedinicama

0875.    Zakon o mirovinskom osiguranju

0876.    Zakon o mirovinskom osiguranju-novi

0883.    Zakon o morskom ribarstvu-novi

0884.    Zakon o morskom ribarstvu

0885.    Zakon o morskom ribarstvu  

0886.    O muzejima

0888.    Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića

0890.    Zakon o Muzejsko-galerijskom centru

0891.    Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

0895.    Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

0900.    Zakon o Nacionalnom parku i spomen području Brioni

0901.    Zakon o nacionalnom parku «Kornati»

0902.    Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

0903.    Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu

0904.    Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva

0905.    Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti  

0906.    Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

0907.    Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske

0910.    Zakon o načinima i uvjetima podmirenja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz RH

0911.    Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba

0915.    Zakon o načinu određivanja zastupljenosti udruga sindikata više razine u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini

0920.    Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941 godine

0924.    Zakon o nadzoru državne granice-novi

0925.    Zakon o nadzoru državne granice

0926.    Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

0930.    Zakon o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

0934.    Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina

0935.    Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina

0936.    Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom

0940.    Zakon o nagradi Ivan Filipović

0945.    Zakon o Nagradi Vladimir Nazor  

0946.    Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta

0950.    Zakon o najmu stanova

0955.    Zakon o najvisoj mirovini

0960.    Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine  

0961.    Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava

0962.    Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba

0963.    Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

0964.     Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta

0965.     Zakon o naseljima

0970.    Zakon o nasljeđivanju

0972.    Zakon o nedopuštenom oglašavanju

0973.    Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije

0975.    Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora

0976.    Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije

0980.    Zakon o normizaciji-novi

0981.    Zakon o normizaciji

0982.    Zakon o nuklearnoj sigurnosti

0983.    Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske

0984.    Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

0985.    Zakon o obaveznom cijepljenju djece protiv ospica (morbilli)

0986.    Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja od rubeole

0987.    Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe

0988.    Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 

0989.    Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

0990.    Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz domovinskog rata

0991.    Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic

0995.    Zakon o obilježavanju i održavanju groblja poginulih i umrlih interniraca ...

1000.    Zakon o obnovi  

1001.    Zakon o obnovi i razvoju grada vukovara

1002.    Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

1005.    Zakon  o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika

1010.    Zakon o obrani  

1011.    Zakon o obrani

1012.    Zakon o obrazovanju odraslih

1013.    Zakon o obrani

1014.    Zakon o obrtu-novi

1015.    Zakon o obrtu

1020.    Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

1021.    Zakon o obveznim odnosima

1024.    Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

1025.    Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

1026.    Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu

1027.    Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

1028.    Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju-novi

1030.    Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

1031.    Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

1032.    Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

1033.    Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

1034.    Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

1035.    Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

1036.    Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu

1037.    Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ

1038.    Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika Hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata

1039.    Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija

1040.    Zakon o odlikovanjima i priznanjima RH

1041.    Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

1045.    Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

1046.    Zakon o održivoj uporabi pesticida

1050.    Zakon o odvjetništvu

1055.    Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

1060.    Zakon o općem oprostu

1070.    Zakon o općem upravnom postupku 

1071.    Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

1075.    Zakon o organiziranom odmoru djece i omladine

1080.    Zakon o oružju  

1090.    Zakon o osiguranju depozita

1091.    Zakon o osiguranju depozita-novi

1094.    Zakon o osiguranju-novi

1095.    Zakon o osiguranju  

1096.    Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

1098.    Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

1100.    Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite

1102.    Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

1103.    Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

1104.    Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

1105.    Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

1106.    Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe

1125.    Zakon o osnivanju Javnog poduzeća Kumrovec

1128.    Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli

1130.    Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru

1131.    Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku

1135.    Zakon o osnovnom školstvu

1140.    Zakon o osnovici plaće u javnim službama

1145.    Zakon o osobnoj iskaznici

1146.    Zakon o osobnoj iskaznici-novi

1147.    Zakon o osobnom identifikacijskom broju

1150.    Zakon o osobnom imenu

1151.    Zakon o osobnom imenu

1160.    Zakon o otocima

1164.    Zakon o održivom gospodarenju otpadom

1165.    Zakon o otpadu

1166.    Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 

1175.    Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i  prijepisa

1179.    Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da Uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvaatskoga sabora

1180.    Zakon o ovlasti Hrvatskog fonda za privatizaciju da preuzme i podmiri dio duga Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1181.    Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora  

1182.    Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje Uredbe o uređenju nekih pitanja obavljanja arhivske djelatnosti

1183.    Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

1185.    Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

str.            

horizontal rule